Bò bít tết sốt tiêu đen  món ngon yêu thích của mọi lứa tuổi.