Đến với Anh Hoà, không ít du khách có ấn tượng tốt về phong cách phục vụ và thực đơn phong phú. Có nhiều du khách đã chụp ảnh lưu niệm tại nhà hàng